Gạo Tài Nguyên Thơm – Cửu Long II

  Đặc tính / Xuất xứ  : Gạo Tài Nguyên Thơm – Cửu Long II cho hạt  gạo có mùi thơm nhẹ, không giồng như các loại dẻo khác mà chỉ dẻo ít và mềm cơm. Xuất xứ : Gạo sạch đóng … Continued

Gạo Tài Nguyên Thơm – Mai Tư Hoảnh

  Đặc tính / Xuất xứ  : Gạo Tài Nguyên Thơm – Mai Tư Hoảnh cho hạt gạo dẻo vừa, thơm nhẹ, xốp và hơi khô cơm. Xuất xứ : là gạo tươi đóng túi trực tiếp từ nhà máy Mai Tư Hoảnh Cái … Continued