Gạo Thơm Lài Thu – Cửu long II

posted in: Gạo Trắng | 0

  Đặc tính / Xuất xứ : Gạo Thơm Lài Thu – Cửu Long II cho cơm dẻo, thơm ngon cơm,hạt cơm vừa, trắng đục và đều hạt. Cơm vẫn ngon khi để nguội. Được khách hàng của Gạo Ơi đánh … Continued

Gạo Tài Nguyên Thơm – Cửu Long II

  Đặc tính / Xuất xứ  : Gạo Tài Nguyên Thơm – Cửu Long II cho hạt  gạo có mùi thơm nhẹ, không giồng như các loại dẻo khác mà chỉ dẻo ít và mềm cơm. Xuất xứ : Gạo sạch đóng … Continued