Hướng Dẫn Mua Gạo Trên SmartPhone

 

Bước 1: Mở ứng dụng và tìm loại gạo phù hợp

  • Mở ứng dụng và tìm kiếm loại gạo phù hợp, trên thanh Menu có chức năng hỗ trợ lọc gạo theo thương hiệu và giá.
Gạo Ơi 5 - Gạo Sạch Đóng Túi - Giao Gạo Tận Nhà Miễn Phí Tại Đà Nẵng
Gạo Ơi 6 - Gạo Sạch Đóng Túi - Giao Gạo Tận Nhà Miễn Phí Tại Đà Nẵng

 

  • Kích chọn vào hình ảnh hoặc tên gạo để xem thông tin gạo bạn quan tâm.
Gạo Ơi - Gạo Sạch Đóng Túi - Giao Gạo Tận Nhà Miễn Phí Tại Đà Nẵng
Gạo Ơi 2 - Gạo Sạch Đóng Túi - Giao Gạo Tận Nhà Miễn Phí Tại Đà Nẵng

 

  • Kích vào biểu tượng gọi gạo để gọi cho Gạo Ơi yêu cầu mã gạo bạn muốn.
    Gạo Ơi 4 - Gạo Sạch Đóng Túi - Giao Gạo Tận Nhà Miễn Phí Tại Đà Nẵng
    Gạo Ơi 1 - Gạo Sạch Đóng Túi - Giao Gạo Tận Nhà Miễn Phí Tại Đà Nẵng

 

Bước 2: Nhận gạo và thanh toán trực tiếp với nhân viên giao gạo.